YDELSER

Specialistkontor indenfor forsikrings- og erstatningsret samt regulatoriske forhold"Juridisk rådgivning skal være løsningsorienteret, målrettet og til at forstå." 

Ryder Hoffmann Advokater yder juridisk bistand, advokatbistand og undervisning indenfor person- familie og arveret samt forsikrings- og erstatningsret. 


Kontoret har særlig ekspertise indenfor


 • person- familie og arveret
 • livs- og pensionsforsikring, herunder
  • erhversvevnetabsforsikringer
  • kritisk sygdom
  • dødsfaldsdækning
  • sundhedsforsikringer
  • ulykkesforsikringer
  • aldersopsparing
 • skattemæssige forhold i relation til livs- og pensionsforsikring
 • skadeforebyggende foranstaltninger
 • ansættelsesret
 • arbejdsgivers erstatningsansvar overfor medarbejdere
 • forsikringsbetingelser
 • personskade opgjort efter erstatningsansvarsloven
 • arbejdsskade opgjort efter arbejdsskadesikringsloven 
 • rejseforsikring
 • erstatningsansvar
 • regulatoriske forhold, herunder
  • hvidvaskloven
  • IDD
  • GDPR
  • pensionsbeskatning
  • aflønningspolitk
  • bestyrelses- og ledelesesansvar i den finansielle virksomheder


Rådgivning og sagsbehandling kan blandt andet bestå i:


 • Vurdering af konkret kundesag, herunder kundeklager, forud for eventuel forelæggelse for ankenævnet eller Domstolene
 • Udbetaling til forsikrede eller begunstigede
 • risikooplysninger ved forsikringens tegning eller efterfølgende ændringer
 • sager hvor der er mistanke om mulig forsikringssvindel
 • behandling af tvister ved Ankenævnet for Forsikring
 • Retssagsførelse ved Domstolene
 • udfærdigelse eller gennemgang af politikker og forretningsgange
 • udfærdigelse af redegørelser til Finanstilsynet
 • IDD, regler og setup ifht. afhængige og uafhængige forsikringsformidlere
 • Behandling af forespørgsler indenfor forsikring og erstatningsret, herunder udarbejdelse af notater
 • Udfærdigelse og revision af forsikringsbetingelser
 • Undervisning indenfor forsikrings- og erstatningsret, herunder relaterede emner, eksempelvis arv og begunstigelse